Η MOBOTIX παρουσιάζει το MxLEO – Lowlight Exposure Optimization (Βελτιστοποίηση Έκθεσης Χαμηλού Φωτισμού) και νέες μπουτονιέρες

Η MOBOTIX AG παρουσίασε το MxLEO, λογισμικό βελτιστοποίησης χαμηλού φωτισμού. Το MxLEO είναι τμήμα του firmware 4.1.9 που περιλαμβάνει υποστήριξη για όλους τους νέους ημισφαιρικούς αισθητήρες με τεχνολογία 5 Megapixel.

Σύγκριση ανάμεσα σε δύο εικόνες MOBOTIX στα 0,7 Lux

χωρίς MxLEO

με MxLEO